V akademickém roce 2023/24 otevíráme další ročník studia Univerzity třetího věku

Gymnázium a SOŠZE Vyškov p. o., pobočka Mendelovy univerzity v Brně nabízí v akademickém roce 2023/24 studium 1. ročníku Univerzity třetího věku.

  • dvouletý studijní program v prezenční formě
  • koktejl zajímavých přednášek na aktuální témata
  • rozšíření osobních obzorů, zlepšení vlastního sebevědomí
  • přátelská atmosféra, kvalitní naplnění volného času
  • zajímavé terénní cvičení na konci 2. ročníku
  • přednášky bez nutnosti skládání výstupních zkoušek
  • poplatek / semestr 850,-

 

Podrobnější informace najdete na stránkách CDV.

Přihlášky zasílejte do 30. července 2023 na e-mail hana.jelinkova@gykovy.cz.

 

Přílohy