Vyškovský jazykový ostrůvek

Na závěr školního roku jsme navštívili významnou památku našeho regionu – hospodářskou usedlost v Kučerově. Doplnili jsme si tak učivo nejen německého jazyka a dějepisu, ale hlavně jsme měli možnost lépe poznat historii regionu, ve kterém žijeme.

Usedlost uspěla v soutěži Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro neboli Dědictví pro budoucnost. V objektu se dnes pořádají exkurze a přednášky. Jsou zaměřeny dle požadavků zájemců. Interiér je zařízený jako na konci 19. století. Vesnice, které v 1. polovině 14. století osídlovali přistěhovalci z Německa, byly typem uzavřené návesní vsi. Přízemní domky byly často pokryté slaměnými došky, charakteristická je klenutá část vstupu, tzv. „žudr“, německy „Sölder“.  Tento typ původní architektury vzbuzuje zájem vědců a historiků z celé Evropy.

Exkurze navázala na přednášku paní Ireny Dvořákové ze Spolku oživlé historie, Kučerov, kterou jsme měli možnost vyslechnout si v minulém školním roce.

Děkujeme organizátorům akce.

Adam Gryc, Nela Zehnalová 2. ZL