Výměnný pobyt Vyškov – Karlsbad 2015

Již téměř dvacet let probíhá tradice výměnných pobytů mezi studenty naší školy a gymnázia v německém Karlsbadu.

Letos se akce konala od 20. 4. do 3. 5., kdy jsme všichni společně strávili jeden týden ve Vyškově a jeho blízkém okolí, následující týden pak ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Zahraničním přátelům jsme představili naši školu a zajímavosti města. Na vyškovské radnici je přivítal pan místostarosta Karel Jurka. V dalších dnech jsme navštívili Brno, hrad Pernštejn, Sloupsko – šošůvské jeskyně a v neposlední řadě jsme podpořili svojí účastí charitativní akci „Lauf mit Herz“.

Druhý týden probíhal již ve zmiňovaném Karlsbadu a jeho blízkém okolí. I nám, českým návštěvníkům, byla představena naše partnerská škola. Dokonce jsme se zúčastnili několika hodin vyučování. Navštívili jsme krásný Ettlingen, moderní Karlsruhe, starobylý Heidelberg, pro sportovce byla jako stvořená jízda drezínami.

Celý program jsme si všichni moc užili. Viděli jsme nová místa, poznali jiné zvyky, zdokonalili své jazykové dovednosti, ale především jsme navázali nová přátelství, která budou bezpochyby trvat i nadále. Čeští i němečtí žáci vytvořili skvělou partu, ve které nebyla o zábavu nouze.

Po celou dobu nás doprovázely paní učitelky Vejmolová a Vrbacká, kterým bychom chtěli všichni moc poděkovat za vstřícnost a přípravu programu.

Za finanční podporu děkujeme Občanskému sdružení Gymnázia Vyškov a firmě Fritzmeier s. r. o.

Daniela Anna Horáčková, 6. XB