Přednáška – ochrana a práva spotřebitelů

Ve středu dne 29. 4. 2015 v 8:00 proběhla v budově obchodní akademie přednáška pod vedením dvou studentek právnické fakulty. Přednáška zpracovaná formou elektronické prezentace se týkala ochrany spotřebitelů a jejich práv při uzavírání smluv.

V první části prezentace jsme se seznámili se základními pojmy, jako jsou například významy slov nabídka a poptávka. Také nám popsaly nejrůznější druhy smluv, které lze v běžném životě uzavřít, a co je potřebné k takovému úkonu vědět a znát. Zároveň si pro nás připravily aktivitu, jejímž cílem bylo uzavřít fiktivní smlouvu.

Druhá část se týkala problematiky reklamace a s tím souvisejících postupů a podmínek. Byli jsme seznámeni s veškerými povinnostmi a právy, které se nás, jakožto spotřebitelů, týkají.  V rámci tohoto tématu byl pro nás přichystán krátký test formou pracovního listu, který jsme během prezentace pečlivě vyplnili.

Přednáška skončila v 9:35 hod. Jsem ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit, protože poskytnuté informace jistě v budoucnu uplatním. Všichni totiž minimálně jednou denně nějakou smlouvu uzavřeme. Například kupní smlouvu při platbě jízdenky v autobuse nebo při útratě ve školním bufetu. 🙂

Lenka Třísková, 3. AK