Historie partnerství

Karlsbad

Gymnázium Vyškov se může pochlubit dlouholetým partnerstvím s družební německou školou Gymnasium Karlsbad ve spolkové zemi Bádensko – Württembersko.

 

Karlsbad

Každý druhý rok se konají výměnné pobyty, kdy více než 20 českých studentů stráví týden v hostitelské rodině v Německu a další týden přivítají německé studenty v hostitelských rodinách na Moravě. Hlavními organizátorkami studentských výměn jsou vyučující německého jazyka, z německé strany hlavně pan Jörg Vögely, učitel dějepisu a francouzštiny. Poprvé navšívil Vyškov již v roce 1969, kdy přijel jako mladý člen amatérského divadelního souboru Das Sandkorn Kellertheater z Karlsruhe na pozvání vyškovského divadélka „Za branou“. Do roku 1989 však nebyly podmínky k tomu, aby se navazovaly kontakty se západoevropskými zeměmi. První výměnný zájezd se tak uskutečnil až v roce 1997, další následovaly v letech 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 a 2015.

Karlsbad

Studenti i pedagogové získávají zkušenosti, které se jen ve škole nabýt nedají. Mají možnost poznat trochu blíže naši sousední zemi, tamní životní styl, vyzkoušet si v praxi komunikaci v cizím jazyce, zúčastnit se několika vyučovacích hodin v německé škole. V rámci společného programu se podívají např. do krásného zámku i Centra moderních technologií v Karlsruhe, do nejstaršího univerzitního města v SRN Heidelbergu, do starobylého Ettlingenu, lázeňského Baden – Badenu, do zemského hl. města Stuttgartu, do Freibergu atd. Také u nás se vždycky pochlubíme památkami a přírodními krásami, kromě samotného Vyškova ukážeme něměckým hostům Moravský kras, zámek a napoleonské bojiště ve Slavkově, Bučovice, Brno, Olomouc, Vranov atd.

Karlsbad

Těší nás, že jak zahraniční studenti, tak i vyučující (v průběhu let se vystřídali vedle J. Vögelyho K. Eptingová, D. Dietrich, B. Riesová. K. Ewert – Hass, D. Schliebitz, J. Kunze, T. Koch) se na závěr pobytu v ČR vyjadřují v samých superlativech. Studentská setkávání mají velkou podporu ze strany vedení obou škol i města Karlsbadu.

Velký dík patří komunitní nadaci Tři brány, KÚJmK, Městu Vyškov a Spolku Gymnázia a SOŠZE za finanční podporu.

 

Věříme, že tradice družebních styků Vyškov – Karlsbad přetrvá, tak jako přetrvala mnohá osobní přátelství, která při těchto výměnných pobytech vznikla.