Výměnný pobyt Vyškov – Karlsbad 2013

Vyškovští gymnazisté pokračují v tradici výměnných pobytů s partnerskou školou Gymnasium Karlsbad. Naše spolupráce trvá již od roku 1994. V květnu 2013 jsme se zúčastnili jubilejní desáté výměny. Poprvé měli možnost přidat se také studenti zdravotnických, ekonomických a zemědělských oborů naší sloučené školy.

Program byl jako vždy bohatý a zajímavý. V prvním květnovém týdnu jsme německým hostům ukázali Vyškov, Brno, hrad Pernštejn a Moravský kras. Pak jsme se s nimi vydali do spolkové země Bádensko-Württembersko. Zde jsme si prohlédli města Karlsbad, Karlsruhe, Heidelberg a Ettlingen. Krásami oblasti Südpfalz jsme se kochali při projížďce na drezínách. Zajímavá byla pro nás samozřejmě návštěva partnerského gymnázia, ukázka výuky a vybavení školy.

Během obou společných týdnů bydleli studenti v rodinách. Měli tedy skvělou příležitost komunikovat v cizím jazyce a poznat běžný život v sousední zemi. Návratem domů ovšem nově navázaná přátelství nekončí. Studenti jsou nadále v kontaktu a plánují soukromá setkání, snad již v létě.

Máme velkou radost, že se česko-německý výměnný pobyt opět vydařil. Naše poděkování za finanční podporu patří městu Vyškov, Občanskému sdružení Gymnázia Vyškov a vyškovskému zooparku.