School management

Funkce Jméno Telefon
headmaster RNDr. Václav KLEMENT +420 517 307 019
statutory representative Mgr. Ivana VOŽENÍLKOVÁ +420 517 326 775
deputy Ing. Hana ČERMÁKOVÁ +420 517 307 027