Úspěchy v okresním kole Olympiády v českém jazyce a v literární soutěži Vyškovský cedník

V úterý 4. dubna 2023 se ve Středisku volného času – Maják ve Vyškově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce (I. i II. kategorie). Je velmi potěšitelné, že se vítězkou v kategorii SŠ (II. kategorie) stala Tereza Ferziková ze 3. B a 2. místo obsadila Zuzana Zakopalová z 6.XA. Oběma studentkám, které hájily barvy Gymnázia a SOŠZE Vyškov, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se bude konat 27. dubna v Brně.

Známe už také výsledky literární soutěže Vyškovský cedník 2022, jejíž organizátoři vyhlásili pro letošní ročník téma Nečekaný konec jedné párty. S výsledky byli účastníci seznámeni v pátek 31. března v Knihovně K. Dvořáčka. Mezi oceněnými ve II. kategorii (15 – 19 let) byly i naše studentky Hana Hvozdovičová z 7.QA (2. místo) a Adriana Nagyová ze 4. A (3. místo). Ve 3. kategorii (20 a více let) zvítězila Mgr. Eva Poláčková a na 2. místě se umístil náš bývalý student Lubomír Richter. Všem oceněným srdečně blahopřejeme a přejeme další úspěchy v jejich literární tvorbě!