Španělský jazyk

Španělstina
  • je čtvrtým největším jazykem co do počtu rodilých mluvčí (po čínštině, angličtině a hindštině)
  • je po angličtině druhým nejrozšířenějším mezinárodním dorozumívacím jazykem
  • je oficiální řečí v 21 zemích
  • je pro více jak 500 milionů lidí mateřským jazykem
  • je na internetu druhým nejpoužívanějším jazykem
  • používá se v prestižních mezinárodních organizacích