Španělský jazyk

Španělstina

  • je čtvrtým největším jazykem co do počtu rodilých mluvčí (po čínštině, angličtině a hindštině)
  • je po angličtině druhým nejrozšířenějším mezinárodním dorozumívacím jazykem
  • je oficiální řečí v 21 zemích
  • je pro více jak 390 milionů lidí mateřským jazykem (8 % světové populace)
  • je na internetu druhým nejpoužívanějším jazykem
  • používá se v prestižních mezinárodních organizacích