ŠJ – Učebnice

V hodinách žáci používají učebnice Espacio Joven schválené MŠMT. Jde o nový soubor učebnic určený zejména pro výuku na víceletých gymnáziích. Soubor se skládá ze čtyř dílů rozdělených podle kritérií Evropského referenčního rámce pro jazyky. Učebnice je přizpůsobena věkové kategorii našich žáků jak výběrem témat, tak i grafikou, množstvím obrázků a formou zpracování
Dále se ve výuce používají cizojazyčné časopisy, internet a audiovizuální výukové materiály.