Německý jazyk

wegtop

  • Němčina je mateřským jazykem přibližně 100 milionů obyvatel, a tedy nejrozšířenějším jazykem v Evropě.
  • V rámci studia na vysoké škole si studenti povinně volí cizí jazyky. Nejčastěji se v nabídce objevují angličtina a němčina.
  • Znalost němčiny vedle angličtiny přináší výhody na pracovním trhu, ať už se jedná o profese v oboru služeb (cestovní ruch) nebo využití jazyka v obchodním styku.
  • Německo a Rakousko otevřeli své pracovní trhy i pro obyvatele ČR.
  • Němčina je jazykem vědy a výzkumu (2. nejdůležitějším po angličtině). Každá 10. kniha na světě je vytištěna německy.