Chemie

Chemikové jsou prazvláštní třída smrtelníkův, kteréž jakýsi nesmyslný pud pohání ku vyhledávání rozkoši v dýmu a parách, plamenech a mouru, mezi jedy a chudobou.
A přece zdá se mi uprostřed těchto útrap, že vedu život utěšený, a nechť zemru, kdybych se odhodlal vyměnit místo své s králem Perským.

J. J. Becher 1662, V. Šafařík 1872