Erasmus + Mobilita pro učitele anglického jazyka

Naše škola je od listopadu 2014 úspěšně zapojena do programu Evropské unie Erasmus +. V rámci jeho podprogramu Comenius: Klíčová akce 1- Mobilita jednotlivců v oblasti školního vzdělávání se Mgr. Zlatka Zbořilová zúčastnila o prázdninách metodického kurzu pro učitele anglického jazyka Language and Methodology of English Teaching + optional Teaching Knowledge Test Modules na jazykové škole Anglo- Continental School of English ve městě Bournemouth ve Velké Británii. Projekt získal finanční prostředky od Evropské unie.

Kurz byl určen pro učitele anglického jazyka 2. stupně ZŠ a středních škol. Zahrnoval všechna důležitá témata metodiky výuky AJ a osvěžení jazykových znalostí a dovedností. Tato jazyková škola má dlouholetou tradici i akreditaci Britské rady potvrzující kvalitu kurzů a všech poskytovaných služeb, učí se zde studenti z celého světa, např. ze Španělska, Kolumbie, Ruska, Číny, Japonska, Saudské Arábie, Brazílie, Německa.

Získání nových poznatků a materiálů z oblasti metodiky, osvěžení jazykových znalostí a dovedností, komunikace v reálném prostředí, práce v mezinárodní skupině učitelů, možnost nejen komunikovat v anglickém jazyce, ale i se dozvědět zajímavé informace z oblasti školství a výuky v jiných zemích, ubytování v hostitelské rodině a s tím spojená možnost nahlédnutí do reálného života anglické rodiny a další neformální komunikace v AJ, hlubší seznámení s kulturou a životním stylem – to vše tato mobilita umožnila. Nové poznatky i dovednosti budou využity v procesu výuky a o získané materiály se bude paní učitelka v průběhu roku dělit i se svými kolegy v rámci předmětové komise AJ.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.