ŠVP ZV version 5.0 – prima až kvarta, school year 2014/15

Svazek I.

1. Charakteristika školy

2. Charakteristika ŠVP

3. Hodnocení žáků

4. Vlastní hodnocení školy

5. Slovníček použitých výrazů

6. Seznam příloh

7. Přehled aktualizací ŠVP ZV

Svazek II.

1.Učební plán

2.Průřezová témata

3.Učební osnovy

Příloha 1

Školní řád

Příloha 2

Učební osnovy volitelných a nepovinných předmětů

Příloha 3

Přehled zkratek používaných v ŠVP