Erasmus+ 2014-2016

Naše škola úspěšně vstoupila do nového vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Na základě výsledku výběrového řízení  se zapojuje do projektu mobility osob v rámci Klíčové akce 1 (KA1 – profesní rozvoj) pro školský sektor a tím získává možnost  vyslat své pracovníky do zahraničí  na kurzy  s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

 

Prohlášení vylučující právní odpovědnost NA a Komise

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.