Konverzační soutěž v ruském jazyce

Dne 26. 1. 2015 se konalo školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Soutěž se tradičně skládala ze tří částí: poslechu s porozuměním, ústní prezentace vylosovaného tématu a konverzace s porotou na základě zadávaných otázek. Plynulost projevu, šíře slovní zásoby, gramatická přesnost, schopnost porozumět a spontánně reagovat – to vše hrálo roli při konečném hodnocení.  Vítězem kategorie SŠI se stal Pavel Zálešák (3. A), kategorie SŠII Kateřina Balážová (4. A). 

Oběma postupujícím držíme palce  do krajského kola. Všem účastníkům děkujeme za svědomitou přípravu a přejeme mnoho zdaru (nejen) v dalším studiu ruštiny.

 

Mgr. Zlatka Zbořilová