Předmětové komise

PK gymnázia PK SOŠ Aktivity a úspěchy PK
český jazykčeský jazykČJ GYM + SOŠ
anglický jazykanglický jazykAJ GYM + SOŠ
francouzský jazyk FJ GYM
německý jazykněmecký jazykNJ GYM + SOŠ
ruský jazyk RJ GYM
španělský jazyk ŠJ GYM
latinský jazyklatinský jazykLJ GYM + SOŠ
dějepisdějepisDĚ GYM + SOŠ
společenské vědyspolečenské vědySV GYM + SOŠ
zeměpiszeměpisZE GYM + SOŠ
matematikamatematikaMA GYM + SOŠ
fyzikafyzikaFY GYM + SOŠ
chemiechemieCH GYM + SOŠ
biologiebiologieBI GYM + SOŠ
informatikainformatikaIN GYM + SOŠ
výtvarná výchova VV GYM
hudební výchova HV GYM
tělesná výchovatělesná výchovaTV GYM + SOŠ
 ekonomické předmětyEKO SOŠ
 zdravotnické předmětyZDR SOŠ