Soutěž v první pomoci 2019

Soutěž v první pomoci pořádala SZŠ a VOŠ Jihlava a konala se v chatkovém táboře v Mladé Bříšti. Letos již 25. rokem. Soutěže se zúčastnilo celkem 29 soutěžících družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Naši školu reprezentovalo vítězné družstvo školního kola v poskytování první pomoci: velitel Marek Košut, Robin Chylík, Kristýna Jabůrková a Martina Němcová.

Na soutěži v Bříšti prošla družstva celkem deset stanovišť a na jedenáctém pracovišti proběhl test fyzické zdatnosti. Scénáře úkolů na jednotlivých stanovištích čerpaly z reálných možností zranění. Při jednom hromadném neštěstí měli žáci možnost procvičit si komunikaci v anglickém či německém jazyce. Na každém pracovišti měli soutěžící možnost získat maximálně 25 bodů, při testu fyzické zdatnosti 15 bodů. Hodnocení prováděli profesionální záchranáři. Žáci plnili úkoly při dopravní nehodě, srážce cyklistů, zranění elektrickým proudem, pořezání pilou či při diabetické komplikaci u zbloudilých dementních babiček. Letos poprvé mohli soutěžící využívat AED, které bylo v táboře.

Přesto, že naši žáci v jednotlivých disciplínách získali hodnocení 20, jednou 18 a 14 bodů, na přední příčky nedosáhli. Měli velké zážitky z přírody prostředí Vysočiny a možnost zažít si poskytování první pomoci v reálných situacích.

Mgr. Marcela Šimoníková