Mezinárodní partnerská schůzka v Moskvě

Gymnázium je již pátým rokem zapojeno do mezinárodního projektu Dialog kultur, v jehož rámci navázalo kontakt s diplomaticko-kadetskou internátní střední školou z Moskvy. Jeho hlavním cílem je spolupráce v oblasti vzdělávání, lingvistiky, kultury, umění, historie, vědy a sportu. Výsledky práce se prezentují prostřednictvím dotazníku, kvízu, koláže nebo videokonference. V letošním školním roce se projekt posunul na další úroveň. Na základě pozvání ze strany moskevské školy proběhla začátkem června mezinárodní partnerská schůzka, které se za gymnázium zúčastnila koordinátorka projektu Mgr. Zlatka Zbořilová a z řad studentů Helena Procházková (7.MA). Termín schůzky byl zvolen v souvislosti s 220. výročím narození A. S. Puškina, jehož dílo bylo tématem aktivit a videokonference ve školním roce 2018/2019.

Program akce, který připravila moskevská škola, zahrnoval prohlídku partnerské školy a jejího okolí, schůzku a jednání s vedením školy a koordinátorkou projektu, prohlídku školního muzea diplomacie s komentářem, prezentaci o České republice, Vyškově a naší škole, setkání se žáky školy a zahrání si pexesa s tematikou Vyškova, nechyběly ani schůzky s pedagogy partnerské školy.

Kulturní část programu zahrnovala návštěvu památek, muzeí i galerie, například komentovanou prohlídku v Kremlu, procházku s průvodcem po Rudém náměstí a Arbatu, návštěvu GUMu, exkurzi k moskevské státní univerzitě MGU a prohlídku jejího okolí, návštěvu Parku Gorkého, Treťjakovské galerie, muzea kosmonautiky i divadelního představení.

Tématu A. S. Puškina byla věnována prohlídka výstavy a veletrhu knih v centru Moskvy, procházka s komentářem na náměstí Puškina a účast na akci Den Puškina v den výročí jeho narození, která 6. 6. celý den probíhala v centru hlavního města.

Tato partnerská schůzka umožnila nejen setkání  zástupců obou škol a poznání partnerské školy, ale jejím důležitým výstupem je stanovení rámcového plánu další spolupráce.

A na závěr otázka – víte, že mezinárodní moskevské letiště Šeremetěvo bylo právě začátkem června přejmenováno a na počest A. S. Puškina nese jeho jméno?

Mgr. Zlatka Zbořilová