Simulace v ošetřovatelství

Co se Vám vybaví při spojení slov simulace a ošetřovatelství nebo zdravotnictví?

Myslím, že většině z nás „naskočí“ jako asociace simulant, tedy simulace ve smyslu předstírání nemoci za nějakým účelem. V případě návštěvy studentů ze 4. ZA v simulačním centru ošetřovatelství  na SZŠ Jaselská v Brně je ovšem ta správná asociace simulátor, tedy něco jako trenažér.

Ale možná jsme se svými úvahami nebyli zase tak mimo, protože SUSIE – pokročilý bezdrátový pacientský simulátor, dovede simulovat dušnost, tachykardie, hypertenzi i pneumothorax či infarkt myokardu lépe než kdokoli jiný. Zatím se sice Susie nenaučila česky, ale alespoň jsme si mohli procvičit i angličtinu.

Náplní stáže maturantů oboru zdravotnický asistent byl, kromě seznámení se Susie, také nácvik zavádění nasogastrické sondy, péče o PEG či cévkování.

Stáž byla rozhodně v předmaturitním období vítaná změna, protože koneckonců nikoho takového, jako modelového pacienta, v praxi nepotkáme.