Po pandemické odmlce už zase soutěžíme ve svém oboru

Po dvou letech, které byly díky pandemii nestandardní nejen ve výuce, ale i v možnosti změřit své znalosti a dovednosti a vyměnit si zkušenosti na krajské či celostátní úrovni, už zase soutěžíme. Dvě žákyně a jeden žák oboru PS se setkali se zájmem publika se svým vystoupením v krajském kole psychologické olympiády v Kyjově na téma „Setkání s radostí“. Žákyně 2. PS, Eliška Pospíšilová, se mimo to účastnila i celostátního kola soutěže ošetřovatelství v Praze.

Simulace v ošetřovatelství

Co se Vám vybaví při spojení slov simulace a ošetřovatelství nebo zdravotnictví? Myslím, že většině z nás „naskočí“ jako asociace simulant, tedy simulace ve smyslu předstírání nemoci za nějakým účelem. V případě návštěvy studentů ze 4. ZA v simulačním centru ošetřovatelství  na SZŠ Jaselská v Brně je ovšem ta správná asociace simulátor, tedy něco jako trenažér.

„Život, to jsme nebrali“

Lukáš Procházka, student 4. ročníku oboru zdravotnický asistent, se první pomoc učil ve škole už v 1. ročníku a stejně jako všichni zdravoťáci absolvoval i školní kolo soutěže družstev PP. Tehdy to však byly modelové situace, které musel řešit sice prakticky, ale stále jen „jako“. Nedávno však Lukáše postavil život před skutečnou praxi a výzvu.

Spolupráce s nemocnicí v době pandemie povýšila na skutečnou „školu života“ pro studenty, ale i jejich vyučující

Spolupráce s nemocnicí v covidové době

Současná situace ve zdravotnictví v souvislosti s nebývalým zatížením systému spolupráci školy a Nemocnice Vyškov rozhodně nenarušila. Naopak – s postupnou transformací klasických oddělení na covidové  jednotky a následným nedostatkem personálu nastoupili odborné vyučující i žáci čtvrtých ročníků do služeb i mimo školní praxi, všude tam, kde to bylo třeba.

Pracovali jsme na klasických odděleních chirurgie, neurologie, centra následné péče, na plicním oddělení, ale i na jednotkách intenzivní péče či nově vzniklých infekčních odděleních. A všude nás zdravotnický personál přijal „za své“.