Můj velký sen

Vždy, když spadneš, vstaň a bojuj dál – JDI ZA SVÝM SNEM, protože žádná cesta nahoru se neobejde bez pádů…

„MŮJ VELKÝ SEN“ – to bylo téma letošního ročníku Psychologické olympiády, na němž zazněla spousta citátů a až neuvěřitelně moudrých myšlenek, jež byly vyřčeny z úst studentů zdravotnických oborů, kterým je tato soutěž určena. V předvánočním dopoledni jsme si vyslechli nadšené projevy mladých lidí, jejichž snem je např. pomáhat potřebným, mít čistou planetu, žít ve svobodné zemi, vyniknout ve sportu nebo naučit co nejvíce lidí první pomoc, prostě bojovat za to, co je důležité a správné!!!

Dovolte mi podělit se o malé ohlédnutí do snů naší mladé generace: „Dělat něco, co umím a co mi jde, je jednoduché, ale dělat něco, co neumím a musím s tím zabojovat, to je to, CO mě posune dopředu, TO JE MŮJ SEN – překonat sám sebe a být lepší, než jsem byl včera!“ (Alan R. Berger, student 2. ZL)

„Vždy, když si budeme stěžovat na to, jaké to u nás je, vzpomeňme si na jiné země a uvědomme si to, jak je SVOBODA nádherná a kolik nám dává možností k plnění snů.“ (Amálie Pospíšilová, studentka 2. ZA)

K této práci zazněla píseň s emočním videoklipem: https://www.youtube.com/watch?v=KzEdxAPNAiM