Jsme hrdí na povolání, které jsme si zvolili.

Zdravotní sestry dostaly cenu za statečnost. Staly se symbolem doby.

Zdravotní sestry za svůj boj proti covidu-19 získaly ocenění Františka Kriegla za občanskou statečnost. Cena je udělována každoročně Nadací Charty 77 za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a občanské svobody, národní nezávislost, suverenitu a demokracii.

„Na sestřičkách leží největší tíha té nejobyčejnější drobné práce, potkávání se s těžkými lidskými osudy, nenápadné pomoci, povzbuzení, pohlazení, útěchy,“ píše se ve zprávě, jež oznamuje, že letos cenu obdrží všechny zdravotní sestry. Cenu symbolicky převezme prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

„Všichni si uvědomili, co vlastně práce sestry znamená, a jak je jejich role naprosto nezastupitelná,“ říká prezidentka České asociace sester. (Zprávy Seznam)

Také studenti oboru zdravotnický asistent/ praktická sestra si střípek tohoto ocenění zaslouží.

V době nejvyšších počtů hospitalizovaných klientů na infekčních odděleních nemocnice pomáhali zdravotnickému personálu zvládat tento nápor všude tam, kde bylo zrovna potřeba.

Žáci 4. i 3. ročníku se zapojili do práce na kovidových jednotkách, v očkovacím centru i na klasických lůžkových odděleních, někteří dlouhodobě pracují i v sociálních službách. Pomáhají tak nejen nemocným, ale i přetíženému zdravotnickému personálu.

Pro 3. ročník právě skončila netradiční ucelená odborná praxe, která byla pro čerstvě zletilé v rámci krajem nařízené pracovní povinnosti na kovidových jednotkách, a ti, kteří ještě plnoletosti nedosáhli, pracovali spolu s odbornými vyučujícími na interním a chirurgickém oddělení. Všichni odvedli kus práce a zaslouží velkou pochvalu!

Studenti 4. ročníku pomáhají již dlouhodobě a pevně věříme, že nabyté dovednosti a zkušenosti zúročí při blížících se praktických maturitních zkouškách. Věříme také, že maturitami pro ně práce ve zdravotnictví nekončí, že zůstanou součástí toho velkého zdravotnického týmu, ať už kdekoli a v jakékoli pozici.

Věřím, že nejen my vyučující, ale i naši žáci jsou hrdí na povolání, které si zvolili.

A my jsme pyšné také na ně, na naše studenty, kteří svou prací a přístupem dokázali, že si své povolání zvolili dobře, že i oni si zaslouží střípek toho velkého ocenění.