Den dětské onkologie

13. únor je tradičně celoevropsky věnován dětské onkologii. Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU ve spolupráci s Nadačním fondem Krtek si letos podruhé připomněla tzv. Den dětské onkologie. Hlavními cíli akce je v Brně i v jiných městech v Evropě včasná diagnostika, upozornění na problematiku nádorů dětského věku, jejich prevenci, možnosti vyléčení, kvalita dalšího života a v neposlední řadě i propojování vyléčených pacientů se zdravými. 20. února měli studenti 3. ZA a 3. ZL tu čest účastnit se přednášek s touto tématikou v Univerzitním kině Scala.

Do oboru dětské onkologie nás uvedla a o solidních nádorech poučila MUDr. Viera Bajčiová, CSc. z Kliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU. O leukémii u dětí a mladých dospělých jsme se dověděli od paní prof. MUDr. Hany Hrstkové, CSc. Na závěr jsme vážnost tématu odlehčili s Mgr. Tomášem Vyhlídalem z Univerzity Palackého v Olomouci z Fakulty pohybových aktivit, který nám rozšířil povědomí o aplikovaných pohybových aktivitách.

Z této akce jsme odjížděli bohatší o spoustu informací nejen z oboru dětské onkologie. Uvědomili jsme si, že zdraví u mladých není automatická věc a je jen v našich rukou, jak s ním naložíme.

Mgr. Marcela Šimoníková