Úspěchy v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Ve středu 22. ledna 2020 se ve Středisku volného času – Maják ve Vyškově konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce (I. i II. kategorie). Je velmi potěšitelné, že se vítězkou v kategorii SŠ (II. kategorie) stala Tereza Kalivodová ze 3. B a 2.místo se shodným počtem bodů obsadily opět naše studentky – Ilona Zbořilová ze 4.B  a Markéta Kavková z OA.

ČJ – Vyučující

Jméno Telefon Mgr. Lada Minářová 517 307 020 PhDr. Vlasta Breburdová 517 326 778 Mgr. Kateřina Dvorská 517 307 026 Mgr. Renáta Holubová 517 326 782 Mgr. Jana Kolčářová 517 307 024 Mgr. Denisa Lukačková 517 326 782 PhDr. Radek Read More …

Český jazyk SOŠ

Předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Obsahuje část jazykovou, slohovou a literární, všechny tři složky spolu úzce souvisí a vzájemně se doplňují. Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k tomu, aby žáci chápali význam kultury osobního projevu Read More …

ČJ – Vyšší gymnázium

Vyučování českému jazyku na gymnáziu vede žáky k dokonalejšímu ovládání spisovného jazyka, k rozšíření mluveného a psaného vyjadřování, přispívá svým zaměřením i svým obsahem k vytváření citlivého osobního vztahu k jazyku jako důležité složce národní kultury, k poznávání bohatého rozvoje Read More …

ČJ – Učebnice

Nižší stupeň gymnázia

Prima

Studenti používají učebnice vypůjčené ze školy. Jedná se o ucelenou řadu:

  • Český jazyk 6 – nakladatelství Fraus
  • Čítanka 6 – nakladatelství Fraus

Český jazyk 6 - nakladatelství Fraus Čítanka 6 - nakladatelství Fraus

Sekunda

ČJ – Nižší gymnázium

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Hlavním cílem je čtení s porozuměním, rozvoj čtenářské gramotnosti, která je důležitá pro získávání a předávání informací a k vyjádření pocitů, prožitků a ke sdělování názorů. Dovednosti získané v českém jazyce jsou nutné pro kvalitní jazykové vzdělání, ale i pro kvalitní osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání.