Známe výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce!

V letošním školním kole 46. ročníku Olympiády v českém jazyce studenti opět řešili náročné úkoly v jazykové i slohové části. A kteří patřili k těm nejúspěšnějším řešitelům?

I. kategorii (NG) 1. místo vybojoval Jáchym Dytrt (TA) a 2. – 3. místo obsadily Klára Klocová (KA) a Linda Čtvrtníčková (KA). Ve II. kategorii 1. místo patří Tereze Kalivodové (3. B), na 2. – 3. příčce se se shodným počtem bodů umístily Markéta Kavková (OA) a Ilona Zbořilová ze 4. B. Tito studenti budou naši školu reprezentovat i v okresním kole.

Všem soutěžícím, kteří se zúčastnili školního kola, děkujeme za účast a vítězům obou kategorií přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se bude konat 21. 1. 2020 ve SVČ Maják ve Vyškově.