Nahlédnutí do světa filmu

Dne 28. listopadu 2019 se v aule gymnázia uskutečnila přednáška Cyrila Podolského, který je režisérem, animátorem, scenáristou, spisovatelem a výtvarníkem tvořícím pro děti i dospělé. Jeho nejznámějším dílem je seriál večerníčků Krysáci, za který v roce 2008 obdržel TV cenu Elsa.

Naše studenty přišel tentokrát seznámit s filmovou tvorbou trochu jinak. V průběhu besedy o filmových žánrech se postupně dozvěděli o vzniku a počátcích samotného filmu. Jak vlastně vypadal úplně první promítaný film? A jak se dále vyvíjel až do své současné podoby? I na to už naši studenti znají odpověď. Pomocí poutavých ukázek ze světových i českých filmů ze současnosti i minulosti se účastníkům odkrývala kouzla jednotlivých žánrů. Prostor dostala jak komedie, tak i horor a filmové drama. Studenti se dozvěděli, jaká jsou pravidla těchto žánrů a jak se postupem času vyvíjely.

Dalším důležitým bodem přednášky bylo seznámení účastníků se způsoby a stavbou filmového vyprávění. To pan Podolský názorně vysvětlil s aktivním zapojením některých odvážných studentů. Prostřednictvím těchto ukázek si vše ujasnili, a dokonce se i pobavili.

Každý si z poutavé besedy odnesl nové poznatky, díky kterým se třeba i pozměnil jeho pohled na film samotný. Ten totiž skrývá i to, co je divákům neviditelné. Mnoho z nás si s překvapením uvědomilo, že stvořit kvalitní film je nesmírné umění.

Romana Prokešová, OA