Nejlepším mladým vědcem v Evropě je Luboš Vozdecký

Každé ocenění, které získá student naší školy v různých soutěžích nebo olympiádách, potěší. Hrdost, radost… člověka napadne řada příjemných pocitů.

Luboš Vozdecký, student oktávy  A, není v soutěžích především s fyzikální tématikou žádný nováček. Ve školním roce 2011/12 získal 1. místo v krajském kole fyzikální olympiády, o rok později byl ve stejné soutěži čtvrtý a 1. místo získal v celostátním kole soutěže SOČ na téma Experimentální studium valivých pohybů. V roce 2013/14 opět 4. místo v krajském kole fyzikální olympiády a nejnověji získal 1. místo v mezinárodním kole soutěže EU pro mladé vědce EUCYS.

Ocenění, které Luboš převzal 23. září 2014 od Evropské komise ve Varšavě, je výjimečné! Luboši, blahopřejeme!

Podzimní procházka Rakoveckým údolí

ŠPZ v Rakoveckém údolí

V ranních sobotních hodinách se na autobusovém nádraží sešla naše malá skupinka statečných. Na lukách sice ještě ležela mlha, ale my jsme věřili, že si náš výlet se Školou podporující zdraví užijeme. A taky užili. Necestovali jsme sami.

Přírodovědný klokan 14/15

Ve středu 15. října 2014 soutěžili žáci nižšího i vyššího gymnázia ve dvou kategoriích soutěže Přírodovědný klokan, kterou pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Úkolem bylo řešit 24 testových otázek z matematiky, biologie, zeměpisu, fyziky a chemie v časovém limitu 40 minut. A že to nebyl úkol lehký, potvrdí určitě všech 50 soutěžících z naší školy.

Podzimní florisťák

Dne 11. 9. 2014 proběhla ve spolupráci s vedoucím botanické zahrady PřF UP v Olomouci Mgr. Davidem Cigánkem již tradiční přírodovědná exkurze do Rakoveckého údolí.

Poznejme se navzájem - setkání 2014

A s kým se budeme poznávat? No přeci s žáky našeho partnerského gymnázia v Michalovcích!

Den plný hudby

Dne 2. 10. 2014 jsme se s hudebním seminářem zúčastnili jazzového koncertu v brněnském Besedním domě. Večer téhož dne jsme se vydali do „Světa klavírů“, nedávno vzniklé expozice, která se nachází ve Vyškově na Žižkově ulici.

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků se slaví 26. září po celé Evropě od roku 2001. A my, studenti ruštiny, jsme si ho letos připomněli již podruhé. Celí šťastní, že se neučíme žádná nová slovíčka, ani žádné nové výrazy, jsme se pustili do řešení kvízu, který nám paní učitelka pro tento den přichystala. Hledali jsme slova přejatá z angličtiny, která se běžně používají v ruském jazyce. Nejvíce jsme jich našli v oblasti sportu, elektroniky, jídla a oblečení. Celou hodinu jsme zakončili fotkou, jakožto důkazem, že jsme opravdu na tento význačný den nezapomněli.

Výtvarné umění v hodinách ruského jazyka

V hodinách ruského jazyka se nám zastesklo po trošce umění, a proto jsme se rozhodli rozšířit si svoje znalosti o poznatky z oblasti ruského malířství. Připravili jsme si spoustu zajímavých informací a pustili se do práce. A malíři? Andrej Rublev, Ilja Repin, Michail Vrubel, Kazimír Malevič a Vasilij Kandinskij.

Teste Dein Deutsch!

Hodiny s rodilým mluvčím jsou vždy možností, kdy si můžeme vyzkoušet znalosti cizího jazyka v praxi. Tentokrát paní Heike Knap navštívila žáky 3. AK. Oprášili jsme vědomosti ze zeměpisu, protože hodina byla věnována právě reáliím Německa. Na závěr jsme si připomněli státní svátek, který se v Německu slaví v říjnu. Je to 3. říjen – Den znovusjednocení Německa. Tato událost představuje jeden z důležitých historických milníků evropských dějin po roce 1945.

ZpívejFest na půdě vyškovského gymnázia

Vyškovského hudebního festivalu ZpívejFest se v letošním roce zúčastnil i pěvecký sbor z partnerského Lessing gymnázia z Döbelnu. Do Vyškova přijelo 45 žáků pod vedením skladatele a sbormistra pana Štefana Jänke. Písně „S úctou k hudbě“, „Písně jsou jako mosty“, „Pojďme společně“ v sobě nesly poselství, se kterým mladí zpěváci do Vyškova přijeli, neboť se snažili svou účastí přispět k pěstování partnerských vztahů mezi našimi městy a školami.

Pages