Nejlepším mladým vědcem v Evropě je Luboš Vozdecký

Každé ocenění, které získá student naší školy v různých soutěžích nebo olympiádách, potěší. Hrdost, radost… člověka napadne řada příjemných pocitů.

Luboš Vozdecký, student oktávy  A, není v soutěžích především s fyzikální tématikou žádný nováček. Ve školním roce 2011/12 získal 1. místo v krajském kole fyzikální olympiády, o rok později byl ve stejné soutěži čtvrtý a 1. místo získal v celostátním kole soutěže SOČ na téma Experimentální studium valivých pohybů. V roce 2013/14 opět 4. místo v krajském kole fyzikální olympiády a nejnověji získal 1. místo v mezinárodním kole soutěže EU pro mladé vědce EUCYS.

Ocenění, které Luboš převzal 23. září 2014 od Evropské komise ve Varšavě, je výjimečné! Luboši, blahopřejeme!

Den plný hudby

Dne 2. 10. 2014 jsme se s hudebním seminářem zúčastnili jazzového koncertu v brněnském Besedním domě. Večer téhož dne jsme se vydali do „Světa klavírů“, nedávno vzniklé expozice, která se nachází ve Vyškově na Žižkově ulici.

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků se slaví 26. září po celé Evropě od roku 2001. A my, studenti ruštiny, jsme si ho letos připomněli již podruhé. Celí šťastní, že se neučíme žádná nová slovíčka, ani žádné nové výrazy, jsme se pustili do řešení kvízu, který nám paní učitelka pro tento den přichystala. Hledali jsme slova přejatá z angličtiny, která se běžně používají v ruském jazyce. Nejvíce jsme jich našli v oblasti sportu, elektroniky, jídla a oblečení. Celou hodinu jsme zakončili fotkou, jakožto důkazem, že jsme opravdu na tento význačný den nezapomněli.

Výtvarné umění v hodinách ruského jazyka

V hodinách ruského jazyka se nám zastesklo po trošce umění, a proto jsme se rozhodli rozšířit si svoje znalosti o poznatky z oblasti ruského malířství. Připravili jsme si spoustu zajímavých informací a pustili se do práce. A malíři? Andrej Rublev, Ilja Repin, Michail Vrubel, Kazimír Malevič a Vasilij Kandinskij.

Teste Dein Deutsch!

Hodiny s rodilým mluvčím jsou vždy možností, kdy si můžeme vyzkoušet znalosti cizího jazyka v praxi. Tentokrát paní Heike Knap navštívila žáky 3. AK. Oprášili jsme vědomosti ze zeměpisu, protože hodina byla věnována právě reáliím Německa. Na závěr jsme si připomněli státní svátek, který se v Německu slaví v říjnu. Je to 3. říjen – Den znovusjednocení Německa. Tato událost představuje jeden z důležitých historických milníků evropských dějin po roce 1945.

ZpívejFest na půdě vyškovského gymnázia

Vyškovského hudebního festivalu ZpívejFest se v letošním roce zúčastnil i pěvecký sbor z partnerského Lessing gymnázia z Döbelnu. Do Vyškova přijelo 45 žáků pod vedením skladatele a sbormistra pana Štefana Jänke. Písně „S úctou k hudbě“, „Písně jsou jako mosty“, „Pojďme společně“ v sobě nesly poselství, se kterým mladí zpěváci do Vyškova přijeli, neboť se snažili svou účastí přispět k pěstování partnerských vztahů mezi našimi městy a školami.

Evropský den jazyků na Francouzské alianci

K oslavě Evropského dne jazyků jsme se vydali v rámci semináře Francouzská konverzace do Francouzské aliance. Zde jsme strávili pár chvil s francouzskými lektory. Někteří z nás měli to štěstí a pracovali s rodilým mluvčím z Bordeaux. Program byl různý, jedni zpívali, druzí hráli hry. I když jsme na FA byli jen chvíli, odnesli jsme nové znalosti a chuť konverzovat ve francouzském jazyce. Těšíme se na další rok!

Je s češtinou nuda?

Bystrý čtenář jistě již z mé otázky pochopí, že nuda s češtinou není - jen mu to (možná) jaksi nesouhlasí s jeho dosavadními zkušenostmi. Přemýšlí tedy, jak jen mu to dokážu, a když si přečte: Ústřední kolo Olympiády z jazyka českého, možná se zděsí. „Tudy cesta nevede! To bude určitě velmi formální (a jistě nudná) akce plná oficialit, konat se bude zřejmě v nějakém jazykovědném ústavu a ti soutěžící - bezpochyby samí nabití lingvisté a mladí spisovatelé…“ Milý čtenáři, je to trošku jinak!

Studenti 3. AK v Praze

Dne 16. 9. 2014 jsme se s naší třídou 3. AK vydali na dvoudenní exkurzi do Prahy. Po dlouhé, ale přesto příjemné cestě (jelikož jsme jeli Pendolinem), jsme konečně dorazili na hlavní nádraží. Odtud jsme cestovali metrem na vysokoškolské koleje, kde jsme se ubytovali.

Co je PaySecCup?

PaySec Cup

Zábavná a napínavá vědomostní soutěž pro třídní kolektivy druhého stupně základních  škol  a pro nižší stupeň  víceletých gymnázií.

Pages