GyKoVy

  • Šk. rok 2022/23 »
  • Výuka ošetřovatelství v simulační místnosti Centra odborného vzdělávání na SZŠ Brno, Jaselská