Přijímací řízení - základní informace pro šk. rok 2015/16

Škola nabízí obory:

 

Škola se účastní pilotního ověřování přijímacích zkoušek. Všechny čtyřleté obory vykonají zkoušku pilotního ověřování jednotných testů 15. 4. 2015, osmileté gymnázium 16. 4. 2015 (náhradní termín - 4L: 14. 5. 2015/ 8L: 14. 5. 2015). 

Přihlášky do jednotlivých oborů přijímáme do 15. března 2015.

Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou stanoveny zvlášť pro jednotlivé obory a jsou přílohou této stránky.

Studenti vyškovského gymnázia bojovali na Halovém mistrovství Moravy a Slezska v atletice

V sobotu 7. února 2015 proběhlo v bratislavské sportovní hale Elán Halové mistrovství Moravy a Slezska v atletice a do bojů o medaile zasáhli i studenti našeho gymnázia.

Nejúspěšnějším atletem nejen v kategorii žactva, ale zřejmě i celého mistrovství, se stal Eliáš Urban, kterému se podařilo vybojovat dva mistrovské tituly, a to ve skoku dalekém a v běhu na 300m a k nim přidat ještě stříbro na trati 60 m. Sadu žákovských medailí pak zkompletoval Šimon Ševčík bronzem ve skoku vysokém. Skvělé výkony podaly také naše juniorky Eva Šenková a Denisa Hubáčková a dorostenka Karolína Jelínková, kdy Eva Šenková získala zlatou medaili ve skoku o tyči a bronz ve skoku vysokém, Denisa Hubáčková přidala bronz rovněž ve skoku o tyči a Karolína Jelínková si doběhla pro stříbro na trati 1500 m.

Mozartovy děti v zimě nespí

Ve čtvrtek 5. února 2015 jsme se seminářem hudební výchovy navštívili v brněnském Besedním domě koncert "Mozartovy děti v zimě nespí". Vystupovali na něm mladí talentovaní muzikanti z celé jižní Moravy. Nástrojové obsazení bylo velmi pestré a výkony začínajících umělců přímo úžasné. Děti hrály za doprovodu profesionálního hudebního tělesa - Filharmonie Brno pod taktovkou Miloše Machka, který se zároveň ujal moderování celého programu.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Soutěžící písemně během šedesáti minut řešili mluvnické úkoly z oblasti syntaxe, lexikologie a morfologie. Po půlhodinové přestávce vypracovávali slohový úkol na zadané téma. Při hodnocení práce se posuzuje nejen dodržení tématu, plynulost a návaznost textu, ale také pravopisná a tvaroslovná správnost.

A jak dopadli studenti naší školy? Ve II. kategorii SŠ  obsadil 2. místo Dalimil Ševčík, OB,  a 3. místo Marika Kovárová, MB , oba postupují do krajského kola, které se bude konat v dubnu.

Nejvyšší příčky pro němčináře gymnázia

11. února 2015 se v Blansku konalo oblastní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu reprezentovali čtyři žáci a všichni byli úspěšní! V kategorii středních škol zvítězil Šimon Pavlas ze septimy B a postupuje do krajského kola. Na druhém místě je Daniela Horáčková ze sexty B. V kategorii nižších ročníků víceletého gymnázia postupuje do Brna vítěz Luong Ngoc Long z kvarty A, druhý je Luboš Bartík z kvarty B.

Den otevřených dveří

V úterý 10. 2. 2014 proběhl na Gymnáziu a SOŠZE Vyškov Den otevřených dveří. Letošní ročník se nesl v netradičním duchu. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si celou školu (obě budovy na Komenského) kdykoliv od 9 do 17 hodin, a to tentokrát po barevně odlišených trasách. Podle zájmu o studijní obor mohli plnit na jednotlivých stanovištích zajímavé úkoly nebo si alespoň nechat prověřit svůj zdravotní stav. Velkým lákadlem byla v aule výstava výtvarných prací inspirovaná 115. výročím založení gymnázia. Tady mohli návštěvníci dát své hlasy výtvorům, které je nejvíce zaujaly.

Vzácnou návštěvou byl hejtman JMK Michal Hašek, který ten den plnil svůj pracovní program ve Vyškově. S velkým zájmem si prohlédl celou školu, které je JMK zřizovatelem, a ocenil práci studentů a pedagogů.

Sněženky a machři v Karlově

Možnost naučit se jezdit na lyžích a snowboardu měli první únorový týden žáci obchodní akademie a zdravotnických oborů. Výuka zimních sportů byla uprostřed týdne doplněna o výlet na běžkách. Z Ovčárny na chatu Švýcárnu byl výšlap provázen neuvěřitelně nádherným počasím, příroda se ukázala v plné své kráse. A aby toho nebylo málo, tak ještě 6 nadšenců s paní učitelkou Zourkovou zdolalo vrchol Moravy - Praděd. Trasa byla zakončena mnoha opravdu originálními pády, které ocenili i místní rekreanti aplausem. Týden se prostě vydařil po všech stránkách, o čemž svědčí i komentáře našich machrů a sněženek:

Safety Internet Day 2015

10. února 2015 v rámci Dne bezpečnějšího internetu jsme připravili pro uchazeče o studium, kteří navštíví náš Den otevřených dveří, aktivity v učebnách informatiky v přístavbě školy.

Kurz komunikačních dovedností

 V rámci projektu „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje" za podpory ESF a státního rozpočtu ČR se naši pedagogové zúčastnili třídenního kurzu na MFF UK v Praze s lektorem Jakubem Švecem. 

Historie Anglie v divadelním podání

27. ledna 2015 si studenti třetích a čtvrtých ročníků gymnázia připomněli významné události a osobnosti anglické historie formou poutavého divadelního vystoupení společnosti The Bear Theatre, která přímo v aule naší školy uspořádala několik představení.

Pages