Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení jsou uvedeny v příloze.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je možné vyzvednout osobně v pátek 24. dubna v 7:30-11:30 hod. a 12:30-14:30  hod. a v pondělí  27. dubna v 7:30-11:30 hod. a 12:30-15:30  hod.

Tomáš Florus nezklamal

Tomáš Florus, student 4.KA, se dne 27. 4. 2015 zúčastnil okresního kola Biologické olympiády. I přes velkou konkurenci a složité téma - Život stromu - dokázal vyhrát. Již teď se plně připravuje na účast v krajském kole, které se uskuteční 15. 5. 2015, a opět pomýšlí na nejvyšší příčky.

„Běháme srdcem“ - "Lauf mit Herz"

Nejlepší sportovní akce roku 2014 okresu Vyškov  se uskutečnila i v letošním roce.

24. dubna 2015 Gymnázium a SOŠZE Vyškov a město Vyškov uspořádalo 2. ročník charitativního běhu „Běháme srdcem“ -„Lauf mit Herz“. V Döbelnu se uskuteční jubilejní 15. ročník 8. května 2015.

Česko-německý projekt je souběžně pořádaný partnerskými středními školami Gymnáziem a SOŠZE Vyškov s Lessing Gymnasium Döbeln, partnerskými městy Vyškov a Döbeln.

Výjimečný úspěch v celostátní literární soutěži

Skvělého úspěchu dosáhla svou povídkou Vězeň ve svém vlastním těle Monika Mozolová ze 4. A, která zvítězila ve čtenářské anketě celostátní literární soutěže nazvané Cena Waltera Sernera. Odbornou porotou byla zařazena mezi dvacítku nejúspěšnějších středoškolských autorů povídek.

Basketbalová výprava

Basketbalistky
Dne 14. 4. 2015 se odehrála utkání pod bezednými koši krajského kola basketbalového turnaje kategorie D5 – dívky SŠ.

Videokonference s bývalou studentkou gymnázia

Dne 8. dubna 2015 se konala videokonference s bývalou studentkou vyškovského gymnázia Hanou Crhonkovou, které její ambice a průbojnost umožnily získat praxi u společnosti Airbus v Anglii. Videokonference probíhala v anglickém jazyce a byla určena pro studenty 4. ročníků. Studenti si tímto způsobem uvědomili důležitost studia cizích jazyků, procvičili si angličtinu a získali dostatečnou dávku motivace do svého dalšího života.

Šimon Pavlas boduje

Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně organizuje již sedmým rokem Ekonomicko-manažerskou olympiádu. 7. ročníku Ekonomicko-manažerské olympiády se zúčastnilo 2082 studentů ze 108 středních škol České a Slovenské republiky. Olympiáda se skládá ze dvou kol – předkola a finále. Předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády proběhlo na naší škole 18. 3. 2015. Šimon Pavlas, student třetího ročníku gymnázia, postupuje do finále , které se bude konat v pátek 19. června 2015 v prostorách Univerzitního centra ve Zlíně.

Dominotheater Brno

V rámci netradiční výuky němčiny měli žáci ekonomických a zdravotnických oborů možnost navštívit interaktivní divadelní představení profesionální skupiny THEVO (FORUMTHEATER FÜR JUNGE LEUTE) z Norimberku. Skupina se zaměřuje na aktuální témata a snaží se provokovat diváky k vlastním úvahám a postojům. Herci mají dlouholetou zkušenost s českým publikem a přizpůsobují se mu v tempu řeči i volbě slovní zásoby.

Jarní Vídeň okouzlila

V úterý 14. 4. 2015 vyrazili studenti SOŠky s pedagogickým doprovodem poznávat současnou, ale i historickou Vídeň.

Umíme (se) prezentovat

Dne 10. 4. 2015 se v Brně na Ekonomicko-správní fakultě MU uskutečnilo krajské kolo soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda+. V krajském kole si prezentací svého projektu vysloužily krásné umístění týmy z kvarty B: 2. místo : Kateřina Studničná, Tereza Kolečkářová, Jiří Zeman a 4. místo: Petra Korčiánová, Tereza Bednářová, Michaela Čejková.

Pages