Novinky

Uzavření školy

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol a školských zařízení ze dne 10. 3. 2020 v souvislosti s nákazou koronaviru se  od 11. 3. 2020 zakazuje přítomnost žáků ve škole. Výuka bude do odvolání prováděna distanční formou. Škola bude uzavřena jak pro běžnou výuku, tak i pro kurzy CDV a Univerzitu 3. věku. Obědy budou automaticky odhlášeny.

Veškerá komunikace bude řešena pouze elektronickou nebo písemnou formou.

PaedDr. Ivan Pokorný 1942-2020

Bolestně nás zasáhla zpráva, že dne 18. února 2020 zemřel ve věku nedožitých 78 let dr. Ivan Pokorný, dlouholetý ředitel vyškovského gymnázia, jímž se stal v roce 1993.

Přijímací řízení – info

Gymnázium a SOŠZE Vyškov otevírá pro školní rok 2020/21 obory: Gymnázium 8leté (zaměření GATE a OZON), Gymnázium 4leté, Obchodní akademie, Praktická sestra.
Podrobná kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna v příloze.

Hledáme vedoucí stravování

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici vedoucí stravování / pokladní s nástupem od 1. 9. 2020.

Hledáme učitele/lku španělského jazyka

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace hledá zaměstnance/zaměstnankyni na pozici
učitele/lka španělského jazyka na zkrácený úvazek 0,15  na dobu určitou od 1. 9. do 31. 8. 2021.

Úřední hodiny v červnu pro odevzdání zápisových lístků

Úřední hodiny v červnu pro odevzdání zápisových lístků jsou každý den až do od 6:30 hod. do 13.00. Zápisové lístky do oboru Gymnázium 8leté GATE i OZN se odevzdávají tajemnici školy E. Přikrylové v 1. patře budovy gymnázia do 24. června. Zápisové lístky do oborů Gymnázium 4leté, Praktická sestra, Obchodní akademie se odevzdávají administrativní pracovnici J. Obrtelové v 1. patře budovy SOŠ do 23 .června.

Věci mezi nebem a zemí 

Tento název pátého tématu v naší ozonové třídě dává skvělou příležitost propojit znalosti, kreativitu a vlastní invenci. V rámci přírodovědného bloku se studenti dozvěděli o atmosféře, podnebí, složení vzduchu, morfologii a anatomii ptáků, teplotě, zvuku, bouřce, hromu a spoustě dalších zajímavostí spojených s tímto tématem. 

Informace k obědům pro cizí strávníky

Od 25. srpna nabízíme v době provozu školy obědy i pro veřejnost. Obědy se platí i objednávají vždy dopředu. Dle možností je výběr ze dvou druhů příloh. Cena za jeden oběd činí 75 Kč. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů od 10:45 do 11:15 hodin.

Informace k obědům pro žáky

Pravidla stravování v naší ŠJ jsou upravena v provozním řádu jídelny. Ceny stravného pro školní rok 2020/2021 Cena jednoho oběda činí:  Žáci 11-14 let                        29,00 Kč, neodebraný oběd 73,00 Kč Read more

Umění být doma

Společně se studenty bychom vás chtěli pozvat na výstavu Umění být doma, která proběhne 1. 7. – 25. 9. v ZOO Vyškov. Vizuální umění velmi silným způsobem podává svědectví o své době. Umělci si nenechají ujít důležité historické události a na aktuální dění ve společnosti reagují nejen výtvarným tvořením. Naše škola je místem, kde studuje spousta kreativních a originálně smýšlejících dětí a dospívajících. Ti se rovněž rozhodli reflektovat své pocity a prožitky týkající se současného dění ovlivněného pandemií koronaviru COVID-19. Jejich práce uvidíte na této výstavě.

Když nemůžeme do školy, tak…

Altruismus je vzácná deviza, která se nedá koupit, a o co těžší doba, tak o to vzácněji je tento morální postoj hodnocen. Jsme moc rádi, že se v řadách našich studentů prosociální chování projevilo nejen v počátku pandemie, kdy spousta z nich šila ve velkém roušky, ale u některých přetrvává i nadále ve formě dobrovolnictví.

Foto_OZON

OZON v symbióze

Predace, parazitismus, symbióza v biologii a rovnost a nerovnost v matematice. Co to má společného se starověkou Římskou říší?

V OZÓNu je jedním z našich hlavních přístupů, ale i cílů smysluplná propojenost. Proto si vždy na období přibližně šesti týdnů vytyčíme společné téma, na které se díváme z pohledu jednotlivých předmětů.