PaedDr. Ivan Pokorný 1942-2020

Bolestně nás zasáhla zpráva, že dne 18. února 2020 zemřel ve věku nedožitých 78 let dr. Ivan Pokorný, dlouholetý ředitel vyškovského gymnázia, jímž se stal v roce 1993.

Zasloužil se především o definitivní stabilizaci osmiletého studijního cyklu a o vybudování či rekonstruování výukového i sociálního zázemí pro studenty i zaměstnance školy (učebny, laboratoře, kabinety, aula, posilovna, fasáda, výměna oken a dveří atd.). Nezapomenutelnými zůstanou poznávací zájezdy „Ke kořenům civilizace“, které s vervou i potěchou pro zájemce z řad pedagogického sboru organizoval – směřovaly například do Egypta, Izraele, Sýrie, Libanonu, ale i do Itálie či Francie a dalších míst, která sehrála důležitou úlohu v historii a kultuře Evropy i světa.

Nesložil ruce v klín ani po odchodu na zasloužený odpočinek v roce 2007, kdy využil svých dlouholetých kontaktů, které získal jako bývalý učitel dějepisu a metodik tohoto předmětu, a začal organizačně zajišťovat přednášky významných českých a moravských historiků v Knihovně Karla Dvořáčka, jež se těšily nebývalému zájmu vyškovské veřejnosti. Aktivní byl v Muzejnímu spolku i v řadách vyškovských oldskautů, angažoval se v komunální politice. Kromě nesporných znalostí a zkušeností byl vždy ochoten nabídnout i to, na co si všichni jaksi samo sebou zvykli a považovali to za samozřejmost – dodnes nedoceněnou mravenčí organizační práci, tolik nepopulární, leč tolik potřebnou.

Vždy na něj budeme vzpomínat jako na lidského a chápajícího představeného, spolehlivého kolegu, moudrého člověka i kamaráda. Bude nám velice chybět…