Školní kolo Dějepisné olympiády

V pondělí 30. listopadu se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření
letošního ročníku pro obě kategorie soutěžících bylo „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Kvůli známým skutečnostem kolem pandemie covid-19 tentokrát školní kolo proběhlo online.

Vzhledem k tomu, že letošní soutěž byla poznamenána nejistotou, zda se vůbec bude konat, a byla
nakonec vyhlášena poněkud narychlo, měli soutěžící ztíženou úlohu, neboť čas na přípravu a studium doporučené literatury byl vskutku minimální. Přesto dosahovali velmi solidních výsledků!

V kategorii II. (střední školy a vyšší stupeň gymnázia) zvítězila Vanda MATUŠKOVÁ z třídy 2.B, druhé místo obsadil Denny VALACH ze sexty a třetí skončil Martin HEGER ze 4. B.

V kategorii I. (základní školy a nižší stupeň gymnázia) zvítězila Kristýna MIKULÍKOVÁ, druhé místo obsadil Jan KUBAČÁK, oba z tercie. Třetí místo nebylo z technických důvodů vyhlášeno.

Všichni jmenovaní v obou kategoriích splnili podmínky pro postup do okresního kola Dějepisné
olympiády. Srdečně gratulujeme!