Valéry podzimu

Land Art instalace na téma Valéry podzimu vybízela ke kreativitě, oslavě přírody i relaxaci.

„Dočasné dílo vytvořené venku může trvat několik dní, nebo několik sekund – pro mě je důležitá zkušenost s výrobou. Nechávám veškerou svou práci venku a často se vracím dívat, jak se rozpadá. “ Andy Goldsworthy

Andy Goldsworthy, nositel Řádu britského impéria, britský sochař, fotograf žijící a tvořící ve Skotsku, kde také vytváří většinu svých do přírody umístěných uměleckých děl. Při tvorbě používá v přírodě nalezené materiály a z nich se rodí objekty. Jeden z čelných představitelů land artu.

Umělcova tvorba přispěla ke vnímání významu pojmů Land Art, Art Povera, instalace, objekt, barva, odstín, valér… a inspirovala studenty vyškovského gymnázia v rámci distanční výuky výtvarné výchovy k výtvarnému tvoření.