„Procházka uměním“

Ve středu 14.6. jsme v rámci semináře Dějiny kultury navštívili Pražákův palác, který je součástí Moravské galerie v Brně. Zúčastnili jsme se rovněž edukačního programu „Od impresionismu po abstrakci“.

Měli jsme možnost zhlédnout výtvarná díla českých umělců z tohoto období a rozšířit si své znalosti ohledně české moderny.  Prohlídka děl byla doplněna praktickými úkoly k danému tématu. Velmi jsme si užili takzvané živé obrazy, kdy jsme se snažili napózovat  do toho, co bylo na obraze namalované.

Návštěva Moravské galerie byla příjemným zpestřením výuky na závěr školního roku.