Ošetřeno, vyhodnoceno, ale hlavně – „všichni zachráněni“

Vyšší poslání v sobě nese Soutěž v první pomoci pro budoucí praktické sestry. Při této akci tzv. „jedou“ souběžně dvě linie zdravovědného vzdělávání.

Jedna z nich je soutěž PP, kde naši studenti musí ošetřit spoustu raněných a obstát tak v zátěžových modelových situacích. Hodnotí a následně  je při tom poučují profesionální záchranáři, kteří jsou ve velké většině absolventi naší školy.

Druhá část je určena pro veřejnost, kde mají návštěvníci možnost si např. vyzkoušet resuscitaci, obvazování, zacházení s AED atd.

Toto vše letos návštěvníci zažili poslední květnový den na Masarykově náměstí ve Vyškově.

A kdo to vlastně vyhrál?
Přeci každý, kdo se zúčastnil.
 
Text: Šárka Trávníčková
Foto: Iveta Höferová, Adéla Gregorová