Můžeš to změnit

Ve středu 21. 2. 2018 se přihlášení žáci sexty a septimy zúčastnili workshopu Můžeš to změnit. Workshop byl zaměřen na dění v obci a měl nám ukázat, že i my se na onom dění můžeme podílet a změnit  v obci různé věci, které nás “štvou”. Připravený program začal v 9:00 v Besedním domě, a to vzájemným seznámením a prezentací celého projektu. V této části workshopu jsme se dozvěděli o možnostech zapojení mladých lidí do dění v obci.

Další částí projektu bylo seznámení s naším vedením města. Pozvání přijal vyškovský starosta Karel Goldemund, místostarosta Břetislav Usnul, tiskový mluvčí Michal Kočí a člen komise pro výchovu a vzdělávání Luboš Kadlec. Měli jsme možnost klást jim otázky a dozvědět se mnoho zajímavých informací jak okolo jejich práce, tak o situaci ve Vyškově. Po pauze na oběd pokračoval program třetí částí. Tou bylo samotné pojmenování problémů, toho, co konkrétně nám v obci vadí. Poté jsme se rozdělili do týmů, vybrali si jeden problém a začali pracovat na tom, jak daný problém vyřešit. Vybrali jsme si jednoho člena zastupitelstva, který se stal patronem našeho projektu a spolupracoval s námi na návrhu jeho realizace. Po prezentaci hrubých návrhů projektů skupin jsme od pořadatelů dostali na konec pár rad, jak v realizaci pokračovat a co udělat pro to, abychom postoupili do soutěže do Brna a mohli usilovat o vítězství s cenou 10 000 Kč k realizaci projektu. Workshop se nám velmi líbil. Dozvěděli jsme se mnoho nových věcí a také celý den doprovázela příjemná atmosféra.

Anna Deuserová, Denisa Machalová XA