Auf Deutsch, nebo česky?

Ahoj! Ich bin Marie Dittmann, 19 Jahre alt und komme aus Rottenburg am Neckar in Deutschland. Für ein freiwilliges soziales Jahr wohne ich jetzt in Vyškov.
Hier arbeite ich für die Charita Vyškov. Außerdem bin ich Lektorin am Gymnasium und der Fachschule in Vyškov.

Žáci naší školy mají v tomto školním roce možnost setkávat se v hodinách německého jazyka, německé konverzace i mimo výuku s rodilou mluvčí Marií Dittmann, německou studentkou, která v rámci mezinárodního dobrovolnického programu přijela na jeden rok pomáhat vyškovské Charitě a pracovat s mládeží. Pokud ji ve škole potkáte, můžete ji oslovit také česky. Budete překvapeni, jak dobře již za půl roku rozumí.