Získali jsme 23 Bobříků informatiky

9. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 7.– 15. 11. 2016. Úspěšným řešitelem je a titul Mistr kódu získává ten, kdo v on-line testu získá alespoň 150 bodů z 240 možných. To se u nás povedlo šesti benjamínům, pěti kadetům, devíti juniorům a třem seniorům. Pro nejstarší kategorii senior proběhne 1. února 2017 ústřední kolo, kde budou naši školu reprezentovat Martin Orság a Vojtěch Šišma.

Soutěžící vyplňovali test na počítači, na zpracování 15 otázek testu bylo dáno 40-45 minut podle kategorie. Otázky se liší svojí náročností, zaměřením a způsobem řešení. Tematicky je možné je rozdělit do oblastí:

  • digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti, používání technologií,
  • algoritmizace a programování,
  • porozumění informacím a jejich reprezentacím, strukturám,
  • řešení problémů (hádanky, logika, matematické základy informatiky).

Vyhodnocení soutěže probíhá celostátně, podrobný rozbor a statistiky najdete na www.ibobr.cz

 

Všem Mistrům kódu blahopřejeme, naše nejlepší řešitele uvádíme v následující tabulce:

Benjamín                                počet bodů:

1. Ondřej Formánek, 1.PA             220

2. Robert Kudlička, 2.SA               204

3. Matěj Bébar, 2.SA                     192

 

Kadet

1. Karel Josef Čáp, 3.TA               240

2. Karel Srna, 4.KA                       220

3. Marek Morong, 4.KA                179

 

Junior

1. Pavel Kinc, 6.XB                      220

2. Luboš Bartík, 6.XB                   208

3. Petra Bastlová, 2.A                  195

 

Senior

1. Martin Orság, 7.MB                 212

2. Vojtěch Šišma, 3.A                  192

3. Oldřich Kupka, 4.B                  171

 

V archívu testů na www.ibobr.cz je možné si všechny otázky, použité v ostrých soutěžích, prohlédnout nebo si cvičně test vyplnit.

Chcete získat bobříka? V listopadu 2017 máte znovu šanci.