Náš úspěch v národním kole soutěže Quarry Life Award 2016

Quarry Life Award je mezinárodní soutěž pořádaná společností HeidelbergCement s cílem podpořit biodiverzitu a zvýšit ekologické a vzdělávací hodnoty v lomech, pískovnách a štěrkovnách po celém světě. Soutěž není určená jenom pro studenty a výzkumníky, ale pro všechny, kteří se chtějí zabývat přírodním významem těžebních lokalit a podpořit jejich další rozvoj.

Hlavním cílem našeho projektu „Cesta za poznámím lomu“ bylo zvýšit povědomí o biodiverzitě lomu v Opatovicích. K tomuto cíli vedlo několik konkrétních kroků. Jedním z nich je vybudování Vyhlídky nad lomem, s jejíž realizací nám pomohlo samotné vedení lomu. Součástí vyhlídky jsou také dvě informační tabule. První z nich návštěvníky informuje o samotném lomu a těžbě a byla vytvořena lomaři. Výsledkem naší práce je druhá tabule, na které jsou k nalezení informace o přirozené sukcesi, vyhlídce a jejích prvcích a o našem projektu. To vše je doplněno schématy a fotografiemi. Uprostřed vyhlídky se nachází zorientovaná mapa, která vykresluje významné turistické body v dohledu. Nedaleko stojí hmyzí domek, jenž bude sloužit mimo jiné i k edukativním účelům pro mladší studenty Gymnázia a SOŠZE Vyškov. V průběhu projektu jsme pravidelně navštěvovali samotný lom, kde jsme na fotografiích zachytili detaily zde vyskytujících se rostlin. Z pořízených fotografií jsme následně sestavili fotogalerii, která již nyní slouží k výuce, je přístupná pro širokou veřejnost a čítá přes 120 druhů rostlin. Naši půlroční práci jsme zakončili a představili veřejnosti formou výstavy fotografií z lomu. Ke konci září jsme shrnuli veškeré výsledky do závěrečné zprávy a zaslali ji na ohodnocení porotě.

Optimismus a výhledy na dobré umístění, které převažovaly na začátku našeho čekání, postupně vystřídaly obavy. Projekty zbývajících čtyř týmů byly založeny na atraktivních vědeckých tématech a mnohé z týmů měly přístup k profesionální technice a jejich práce se zdála být na velice vysoké úrovni. S respektem a pokorou jsme naznali, že ať už rozhodnutí poroty dopadne jakkoliv, nám ke spokojenosti stačí to, co se nám povedlo vybudovat v rámci našeho projektu. O to větší byla naše radost, když přišel den rozhodnutí a s ním i vyhlášení projektu Cesta za poznáním lomu za vítězný. Jen ztěžka jsme věřili vlastním uším. Až když jsme stáli před všemi lidmi a přijímali diplomy a gratulace, došlo nám, co se to vlastně děje. Něco neskutečného. Pro všechny z nás se během zlomku vteřiny stal prvotní sen realitou.

Jsme opravdu vděční za možnost se této soutěže účastnit a ještě víc si vážíme projevené důvěry od vedení opatovického lomu, bez jejichž pomoci bychom nemohli náš plán zcela uskutečnit. Naše paní učitelka říká, že podstatou našeho úspěchu je dobrá a originální myšlenka na začátku, dále aktivní spolupráce mezi členy týmu a jejich pracovitost a touha něco dokázat. V neposlední řadě je to úžasná spolupráce s vedením lomu a s panem botanikem, který nás seznámil se všemi těmi zajímavostmi v oblasti biodiverzity zdejší flóry. Avšak kromě vědecké části jsme si dali za cíl ukázat lidem, že i lom, který je často vnímán jako narušitel krajiny a okolního života, může být naopak ideálním místem pro podporu biodiverzity krajiny, že blízké okolí lomu dává přírodě neuvěřitelný prostor pro rozmanitost života, pestrost barev a tvarů. Právě souhrou těchto našich cílů vznikla Vyhlídka nad lomem, která se během dvou uplynulých měsíců k naší radosti jen hemží lidmi a těší se pozitivním ohlasům. Tento moment je pro nás největším vítězstvím a my děkujeme za to, že se naše srdce z toho radují.

                                                                                             

Tým QLA vyškovského gymnázia