Experimentální botanika

Dne 10. listopadu 2016 se studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků zdravotnického lycea zúčastnili odborné prohlídky Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Olomouci. Prohlídku obohatila přednáška vědeckých zaměstnanců ústavu. Hlavní náplní pracoviště je pátrat po genech, které pomáhají při šlechtění. Pracovníci se dále zaobírají problematikou dědičné informace a v neposlední řadě se snaží vyvinout nové technologie. Mezi nejčastěji zkoumané rostliny patří banánovníky, traviny a pšenice. Při průběhu prohlídky jsme měli jedinečnou možnost vidět různé laboratoře, ale také roboty, kteří jsou nedílnou součástí samotného výzkumu.

Po ukončení prohlídky v botanickém centru se naše skupina přesunula do ZOO Olomouc. Tato zoologická zahrada v současné době chová na 1861 kusů zvířat v 354 druzích. Na její půdě je vystavěno šest pavilónů. V rámci biologie se žáci čtvrtého ročníku zaměřili zejména na mořská akvária. Největší akvarijní nádrž v této zoo, která je určená pro žraloky, má obsah 42 tisíc litrů. Zajímavostí je také vyhlídková věž, z níž lze pozorovat zvířata v zoologické zahradě, ale také i nedalekou baziliku Navštívení Panny Marie, tzv. Svatý Kopeček.

I přes sněhové přeháňky se výlet podařil a všichni jsme se bez úrazu vrátili domů.

Michaela Sadloňová, Denisa Minaříková, 4. ZL