Martin získal Cenu Jana Hona

Ve středu 16. listopadu 2016 byly v obřadní síni vyškovské radnice slavnostně předány Ceny Jana Hona. Projekt Komunitní nadace Tři brány finančně podporovaný městem Vyškovem oceňuje výjimečné osobnosti ve věku 15 až 25 let, které svými dovednostmi nebo nezištnou pomocí či prací pro ostatní mohou být vzorem pro mladé lidi. O laureátech  rozhodují svým hlasováním členové správní a dozorčí rady Komunitní nadace Tři brány. V letošním 12. ročníku Cenu Jana Hona převzal Martin Orság, student 7. MB.

Martin Orság je úspěšný v přírodovědných, hlavně fyzikálních a matematických soutěžích. Ve školním roce 2015/16 postoupil na Mezinárodní astronomickou olympiádu v Bulharsku, kde úspěšně reprezentoval ČR a naši školu. V silné mezinárodní konkurenci vybojoval bronzovou medaili a byl vyhlášen nejlepším pozorovatelem olympiády.

Mezi jeho výrazné úspěchy patří 1. místo v ústředním kole Bobříka informatiky, 3. místo v ústředním kole soutěže Přírodovědný klokan, 12. místo v ústředním kole Matematický klokan, 13. místo v ústředním kole Logické olympiády a 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády.

Účastnil se i týmových soutěží, kde svými znalostmi přispěl k vynikajícímu umístění družstva, a to k 1. místu FYKOSi fyziklání a k 6. místu v ústředním kole soutěže Náboj – kategorie Junior.

Ve spolupráci s MU Brno zahájil v tomto školním roce práci SOČ na téma Sorpce a desorpce radionuklidů.

Martinovi upřímně blahopřejeme.