Adapťák prvních ročníků SOŠZE se uskutečnil na Olšovci v Jedovnicích

Ve dnech od 2. do 4. září 2014 se první ročníky zdravotnických oborů a obchodní akademie zúčastnily za přítomnosti třídních učitelů Mgr. Kaňové a Mgr. Spáčila adaptačního programu, který pro ně připravili lektoři z organizace Podané ruce Brno.

První den patřil vzájemnému seznamování, zatímco aktivity následujícího dne se zaměřily výrazněji na komunikaci a spolupráci – žáci vždy dostali zpětnou vazbu, aby si uvědomili, jak se při plnění úkolu chovali. Byli také vyzváni, aby se sami pokusili vystihnout, v čem tkvěl jejich úspěch, popř. co by mohli ještě zlepšit, aby se stali skutečně skvěle fungujícím týmem.

Podvečer prvního dne vyplnily vědomostní soutěže pod vedením Mgr. Zourkové a Mgr. Höferové. Odpoledne druhého dne se uskutečnil naučně poznávací výšlap po turistické stezce z Jedovnic k Botanické zahradě a arboretu Mendlovy Univerzity Brno. Zhodnocení celého adaptačního pobytu se uskutečnilo za přítomnosti zástupce ředitele Gymnázia a SOŠZE Mgr. Šlapala. Po vydařených dvoudenních aktivitách si žáci zpestřili závěrečný večer opékáním špekáčků.

I přes deštivé počasí adaptační program splnil svůj účel a žáci se spokojeně, plni dojmů a zážitků z nových spolužáků rozcházeli do svých domovů. Loučili se s kamarády, vedle kterých usednou do lavic naší školy.                        

Mgr. Iveta Höferová