Co je PaySecCup?

Zábavná a napínavá vědomostní soutěž pro třídní kolektivy druhého stupně základních  škol  a pro nižší stupeň  víceletých gymnázií.

Do této soutěže, která probíhala od září 2013 do června 2014 na portálu Era klubu, se zapojila třída KA.

Z celé ČR se této soutěže účastnilo 232 tříd. Myslíme si, že jsme si nepočínali špatně.  Z každého kraje postupovala do závěrečných play-off vyřazovacích kol jedna třída, což se nám podařilo a mezi nejlepšími 16 třídami z celé ČR jsme nakonec obsadili 5. místo. Hlavní cenu – čtyřdenní zájezd do Paříže pro celou třídu jsme sice nezískali, ale o Francii jsme se toho hodně dozvěděli.

A co jsme tedy získali? Každý z nás obdržel SD kartu a maskota soutěže. Navíc jsme opravdu byli nuceni spolupracovat a občas použít vůči některým spolužákům i určité donucovací prostředky (ne všem se totiž chtělo v časově namáhavé práci pokračovat dál).  Přesto jsme však vytrvali až do samotného konce.

Odpovědi jsme vypracovávali v našem volném čase a potom je navzájem konzultovali. Otázky  byly někdy docela záludné- k jejich zodpovězení nebyly ani tak potřeba znalosti, jako spíš schopnost vyhledávat a dotvářet si souvislosti. Všechny byly navíc zaměřeny na Francii: věda, sport, vynálezy, zeměpis, literatura, hudba, malířství, příroda, historie aj. Nic nebylo opomenuto. Poslední otázka byla vždy tipovací, ale i k ní jsme si vždy museli sbírat a vyhledávat podklady.

Škoda, že tato soutěž se nás vzhledem k věku už příští rok netýká. Všem mladším třídám ji vřele doporučujeme!

 Za loňskou třídu KA

Eva Sabová