Návštěva sběrného dvora RESPONO

Kvinta A se vydala na konci října do Respona na menší exkurzi.
 
Na prohlídce jsme zjistili, že vše, co vyhodíme do popelnic, končí ve sběrném dvoře. Překvapením pro nás bylo, že vše je tam uklizené a roztříděné podle materiálů a funkcí. Další zajímavostí a novinkou bylo, že sklo a plast se dá neomezeně recyklovat. Paní průvodkyně nám ukázala i třídící linku, kde zaměstnankyně třídily plasty. Nevonělo to moc vábně a abychom jim alespoň trochu zpříjemnili práci, slíbili jsme, že budeme vymývat kelímky od jogurtu a do plastu budeme házet pouze věci, které tam patří.
 
Anežka Doležalová, 5.QA