Sportovní úspěchy studentů školy

Se zahájením školního roku a skončení proticovidových opatření se naplno rozběhly i sportovní soutěže mezi školami. Studenti naší školy si v nich vedli nadmíru úspěšně. Největšího úspěchu dosáhlo atletické družstvo chlapců. Po vítězství v krajském kole se umístilo v republikovém finále na 10. místě. Družstvo tvořili: Mario Hajzler 3.B, Kryštof Vintera X.A, Adam Stloukal O.A,Tomáš Polák 4.A, Michal Murányi 4.A,
Jindřich Osolsobě 4.B, Michal Derka 1.A, Matěj Prachař 2.A, Jan Jakub Čáp M.A, Daniel Kománek 4.B, Filip Jašíček 2.A. Pozadu nezůstali ani fotbalisté. Po 1. místě v okresu se umístili na 2. místě v krajském kole. Na stejném místě v krajském kole v přespolním běhu se umístilo i družstvo chlapců. V jednotlivcích byl Mario Hajzler druhý, v kategorii dívek pak Eliška Tesařová třetí. Družstva chlapců i dívek se umístila na
okresním kole ve stolním tenisu vždy na 2. místě. Jednalo se vždy o kategorii středních škol. Je potěšující, že uvedených soutěží se účastnili nejen studenti gymnázia, ale i studenti SOŠ.

Pozadu nezůstali ani studenti nižšího stupně gymnázia. Družstvo mladších chlapců se umístilo na 3.místě v přespolním běhu v rámci okresu. Mladší chlapci a starší dívky vyhráli okresní kolo ve stolním tenisu. V krajském kole pak obě družstva získala 3. místa. Nesmím zapomenout ani družstvo mladších dívek ve stolním tenisu, které bylo druhé v okresním kole.

Děkuji všem studentům, kteří se podíleli na těchto úspěších za reprezentaci školy. V následujícím období nás čekají další soutěže / florbaly, volejbal, basketbal/. Věřím, že i v těchto soutěžích budeme úspěšní.

Mgr. František Herman