Schůzka s rodiči budoucích 1.ročníků

Schůzky s rodiči budoucích 1. ročníků proběhnou v aule budovy gymnázia ve čtvrtek 24. 6. od 16:00 hod. pro budoucí 1AB čtyřletého gymnázia, od 17:00 hod. pro 1.PAB zaměření Gate a Ozon osmiletého gymnázia. Třídy SOŠ budou mít schůzku také v aule budovy gymnázia v pátek 25. 6. od 16:00 hod. pro oba obory – Obchodní akademii i Praktickou sestru.

Všichni účastníci se musí prokázat potvrzením o negativním testu COVID nebo dokladem o očkování nebo potvrzením od lékaře o ochranné lhůtě po prodělání nemoci.