2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Pro obor Praktická sestra vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme do 11. června 2021 v kanceláři školy – budova SOŠ.  K přihlášce doložte výpis výsledků jednotných testů Cermat.

Přihlášky jsou ke stažení v sekci Ke stažení – Přihlášky ke studiu.

V přijímacím řízení bude ředitel školy hodnotit u uchazečů níže uvedeným způsobem následující skutečnosti:

  • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
  • výsledky přijímací zkoušky, doložené výpisem výsledků jednotných testů z 1. kola,
  • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

 

Pro 2. kolo přijímacího řízení platí obdobná kritéria jako pro 1. kolo.