Nabídka opakovacích kurzů z českého jazyka a matematiky

Co udělat pro efektivní úspěch v předmětech český jazyk a matematika po absolvování distančního studia 1. ročníku ?
…využít nabídky opakovacích kurzů

Kurz je určen stávajícím žákům prvních ročníků naší školy. Cílem je procvičení látky 1. ročníku SŠ výše zmiňovaných předmětů, zopakování a shrnutí problematického učiva stanoveného ŠVP. Kurz je v rozsahu celkem čtyř vyučovacích lekcí, délka jedné lekce 60 min, frekvence 2x týdně 2 hodiny. Kurz probíhá v sídle Gymnázia a SOŠZE Vyškov p. o. Komenského 7 v srpnu 2021 (v týdnu 23. 8. – 26. 8. 2021). Efektivní příprava bude zajištěna kvalifikovaným pedagogem.

Cenová relace jednotlivých kurzů se odvíjí od počtu přihlášených zájemců (od 300,- do 450,- za celý kurz). Přesná výše kurzovného, platební podmínky, začátek kurzu – datum a čas budou sděleny prostřednictvím e-mailových adres Vámi uvedených na přihlášce.

Podrobné informace jsou k dispozici na webu Centra dalšího vzdělávání.